Om Hjemmesiden

Hjemmesiden Mariafromjakobsen.dk er oprettet for at støtte Maria From Jakobsens børn og nære familie efter hun forsvandt fra hjem­met den 26. oktober 2020.

Hjemmesiden Mariafromjakobsen.dk fungerer som platform for en indsamling af donatio­ner til Maria From Jakobsens børn. Indsamlingen løber i perioden fra december 2020 til december 2021. Hjemmesiden er oprettet og bestyret af Marias familie.

Hjemmesiden er også til minde om Maria.

Billede af Maria From Jakobsen

Baggrundshistorien

Marias ægtefælle, sognepræst Thomas Gotthard blev anholdt i november 2020 og sigtet for drabet på Maria. I juni 2021 tilstod han, at han har slået Maria ihjel og skaffet sig af med hende. Thomas tilstod fordi politiets opklaringsarbejde entydigt pegede på ham som den skyldige, ikke fordi han angrede eller fortrød at han havde slået Maria ihjel. I de 7 måneder, der gik fra Thomas slog Maria ihjel til han tilstod, fastholdt han at Maria led af depression og tvangstanker, at hun frivilligt havde forladt sine børn og alt hun kendte, at hun ville være i fred og ikke ville findes. I virkeligheden slog Thomas Maria ihjel samme dag hun forsvandt og brugte de næste tre uger på at skaffe sig af med hende. Selve mordet har været planlagt gennem uger, formentlig måneder, hvor Thomas har udtænkt, hvordan han kunne plante løgne og beviser på Marias psykiske ustabilitet, samtidig med at han kortlagde området omkring Frederikssund for steder, som var øde nok til at man uset kunne skaffe sig af med et lig.

I mentalerklæringen er det bl.a. vurderet, at Thomas Gotthard er selvovervurderende og uden empati eller evne til at sætte sig i andres sted, men ikke sindssyg og derfor fundet egnet til straf. En tidligere kollega til Thomas har fortalt, at Thomas kunne være ubehagelig og skræmmende over for de, som sagde ham imod. Thomas elskede at spille roller, også i sit privatliv hvor han har formået at spille den gode far og indfølende ægtefælle. Thomas Gotthard blev den 3. august 2021 idømt 15 års fængsel for planlagt drab, usømmelig omgang med afdøde og brandstiftelse.

Indsamlingen

Vi i familien vil gerne sige dybfølt tak for jeres donationer og varme tanker

Indsamlingens primære formål er at dække omkostninger, som følger af Marias død, og som afholdes af Marias familie, herunder udgifter til advokater og psykologer, samt mere almindelige udgifter til Marias efterladte børns hverdag.

Indsamlingen skal dække udgifter, som ikke dækkes af på anden vis.

Indsamlingens sekundære formål har været at få mulighed for at betale en dusør til den person, som kom med en henvendelse til politiet, der kunne lede til fundet af Maria. Maria er nu fundet og begravet.

Eventuelt overskud går til en opsparing, som Marias to børn får udbetalt, når de fylder 18.

Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet, se nedenstående link.
(link til Indsamlingsnævnet)Mange har allerede givet bidrag til Maria From Jakobsens børn.

De som har givet bidrag til Maria From Jakobsens børn skal vide, at vi i familien er dybt taknemmelige for de donationer, som I har givet, og vi ville ønske, at vi kunne takke hver enkelt for jeres bidrag.

I skal vide, at knuden i maven over hvordan børnene skal klare sig nu er blevet lidt mindre, takket være jeres hjælp.

Vi er også dybt taknemmelige for de mange venlige og indfølende beskeder, som har ledsaget donatio­nerne. Jeres venlige ord og kommentarer har berørt os meget og har været til trøst i en mørk tid.

Donationerne har foreløbig givet mulighed for at børnene har fået dækket deres behov for tøj, og legetøj i den svære tid inden kommunen trådte til. Her i foråret har børnene fået en trampolin, som har bragt megen glæde. Donationerne gør det muligt at fortsætte terapeutisk behandling ud over det tidsrum, som kommunen har mulighed for at finansiere. Det giver tryghed i familien at det nu er muligt for børnene at få den hjælp og støtte, de har behov for nu og i fremtiden.

Indsamlingen er nu afsluttet.

Maria

Maria var et menneske, som alle holdt af. Maria kendte sit værd, men var samtidig ydmyg og hjælpsom. Vi husker Maria som en person man gerne ville være sammen med. Hun var smilende, imødekommende og lyttende. Hvor hun end var, blev der lyst og rart at være.

Maria elskede sine to børn meget højt, de var det vigtigste i hendes liv. Hun gjorde, hvad hun kunne for at give dem en god barndom og hun ville have givet hvad som helst, for at kunne se dem vokse op og følge dem gennem livet. Hvis Maria kunne tale nu, ville hun bede os passe på hendes børn.

Maria var kreativ. Hun kunne både fotografere, sy, strikke, lave keramik male på porcelæn og hun brugte mange timer på kreative aktiviteter sammen med sine børn. Sine kreative evner brugte Maria også i indretningen af sit hjem, hvor hun med få midler fik skabt sig en oase af enkelthed, ro, hygge og plads til mennesker. Maria dyrkede den dovne have, som var frodig og samtidig passede sig selv. Brændeskuret blev indrettet til læsehjørne og terrassen blev indrettet som hyggelig patio med vindruer og blåregn. Et hjørne af haven havde Maria indrettet som helle for pindsvin og insekter.

Maria har som barn og ung været spejder, rejst med rygsæk, vandret i bjerge, stået på ski og boet i kollektiv. Maria startede først på danskstudiet men skiftede efter et par år retning og uddannede sig til Psykolog og har gennem sit arbejde hjulpet andre til at få det bedre. Maria har gennem hele livet formået at finde og bevare venskaber fra alle de sammenhænge hun har indgået. Ud over sin familie og sine børn efterlader Maria sig rigtig mange veninder og kolleger, som sørger over det alt for tidlige tab. Mere end 200 mennesker mødte op til Marias begravelse, hvor de fik sagt det sidste farvel.

Vi vil for altid savne Maria